Kancelaria Radców Prawnych

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego dr Katarzyny Anny Dadańskiej istnieje na szczecińskim rynku usług prawniczych od 2005 r. i jest częścią zespołu, w skład którego wchodzi od początku dwóch doświadczonych radców prawnych: dr Katarzyna Anna Dadańska oraz Tomasz Uldynowicz.

Otwarcie Kancelarii poprzedzała wieloletnia praktyka prawnicza zdobywana przez dr Katarzynę Annę Dadańską m.in. podczas orzekania w latach 1997-1999 w Sądzie Rejonowym w Szczecinie w Sądzie Pracy, w ramach działalności konsultingowo-doradczej prowadzonej w latach 2000-2004 pod nazwą: Kancelaria Konsultingowo-Doradcza „Consiliarius”, jak również w trakcie prowadzonej od 2000 r. działalności naukowej w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kancelaria Radcy Prawnego dr Katarzyny Anny Dadańskiej prowadzi dynamiczną działalność ukierunkowaną na zaspokajanie indywidualnych oczekiwań Klienta. Usługi świadczone przez Kancelarię stoją na najwyższym poziomie i cechuje je profesjonalizm, terminowość oraz dokładność. Co przy tym istotne, w naszej pracy przestrzegamy zasad uczciwości kupieckiej oraz szczególny nacisk kładziemy na przestrzeganie zasad etyki zawodu radcy prawnego.

Kancelaria współpracuje z szerokim gronem specjalistów: doradców podatkowych, biegłych rewidentów, rzeczoznawców majątkowych, geodetów, prawników reprezentujących niszowe dziedziny prawa (prawo autorskie, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo medyczne ), ponadto z najlepszymi notariuszami i komornikami, w związku z tym jest w stanie sprostać prowadzeniu spraw o dużym stopniu skomplikowania.

Szczególny nacisk Kancelarii postawiony jest obsługę prawną spraw gospodarczych, rodzinnych i spadkowych oraz z zakresu prawa obrotu nieruchomościami o charakterze transgranicznym.

W swojej codziennej pracy Kancelaria stosuje wszystkie współczesne środki techniczne, przez co możliwym jest utrzymywanie kontaktu z Klientem również za pośrednictwem Internetu np. w formie wideokonferencji.