Kancelaria Radców Prawnych

O Mnie

Katarzyna Anna Dadańska, doktor nauk prawnych w specjalności prawo cywilne i handlowe (w roku 2004 obroniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego rozprawa doktorska zatytułowana „Działanie osoby prawnej”, której promotorem był prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin), adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, radca prawny (od 2005 r.), członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie (od 2004 r.), w latach 2005-2012 r. prorektor Wyższej Szkoły Zawodowej Oeconomicus PTE  w Szczecinie,  prodziekan do spraw  studiów stacjonarnych na Wydziale  Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego  (od 2012 r. ).

Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego (prawa rzeczowego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego), prawa handlowego, prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa obrotu nieruchomościami, w tym monografii zatytułowanej „Działanie osoby prawnej”, Wyd. CH Beck, Warszawa 2006, oraz autorka i współautorka podręczników akademickich z zakresu prawa rzeczowego. Współautorka Komentarza do Kodeksu cywilnego Wydawnictwa Wolters Kluwer (K. A. Dadańska, T.A. Filipiak, Kodeks cywilny. Komentarz, red. A. Kidyba, Tom II, Własność i inne prawa rzeczowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, 2012) – w jej opracowaniu ograniczone prawa rzeczowe.

Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Szczecińskim z prawa cywilnego (cz. ogólna, prawo rzeczowe), prawa obrotu nieruchomościami, prawa prywatnego międzynarodowego. Pełniła przez długi czas funkcję opiekuna w Studenckiej Poradni Prawnej. Opiekun koła Prawa Rodzinnego i Spadkowego COR CIVILIA.

Od kilku lat uczestniczy jako wykładowca w szkoleniach organizowanych dla aplikantów notarialnych przez Izbę Notarialną w Szczecinie oraz prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania, gospodarki i wyceny nieruchomości.

Zainteresowania badawcze: prawo obrotu nieruchomościami, formy prawne władania i obrotu nieruchomościami, umowa deweloperska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach, europeizacja prawa prywatnego, prawo konsumenckie, prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo prywatne międzynarodowe.