Kancelaria Radców Prawnych

Zespół

Albert Kuźmiński, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2010 r.). Ukończył Studia podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku akademickim 2009-2010 był koordynatorem studenckim Studenckiej Poradni Prawnej w Szczecinie. Zna język angielski (posiada First Certificate in English) oraz język niemiecki (posiada certyfikat Mittelstufe Deutsch). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z warszawskich kancelarii adwokackich. Z Kancelarią związany od początku 2010 r. W kręgu jego szczególnych zainteresowań leży prawo gospodarcze oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. W Kancelarii zajmuje się sporządzaniem pism procesowych, opinii prawnych oraz bieżącymi kontaktami z Klientami, sprawując nadzór nad prawidłowością pracy Kancelarii w czasie nieobecności dr Katarzyny Anny Dadańskiej. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa karnego jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, a obecnie także jako obrońca oskarżonych w postępowaniach karnych.

email: a.kuzminski@kancelariadadanska.eu

Anna Maria Kaczmarek, aplikantka radcowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (2013 r.). Studia na kierunku Nauki o Rodzinie ukończyła z wyróżnieniem, uzyskując dyplom i nagrodę za wybitne wyniki w nauce. Była członkiem Grupy Lokalnej Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA w Szczecinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, działając w ramach Studenckiej Poradni Prawnej, a także odbywając praktyki w kancelarii radcowskiej oraz w sądzie. W kręgu jej szczególnych zainteresowań znajduje się prawo rodzinne i opiekuńcze, czego wyrazem było napisanie pracy licencjackiej na temat instytucji przysposobienia dziecka oraz pracy magisterskiej z zakresu małżeńskich ustrojów majątkowych. Z Kancelarią związana jest od 2012 r. Zajmuje się sporządzaniem pism procesowych, opinii prawnych oraz bieżącymi kontaktami z Klientami.

email: a.kaczmarek@kancelariadadanska.eu